Home / Coach overeenkomst

Coach overeenkomst

Coach-overeenkomst met Base coaching & training

Als u na het intakegesprek besluit om een coach traject in te gaan met Base coaching & training, dan sluiten we samen een coach-overeenkomst. In deze coach overeenkomst zijn de volgende paragrafen opgenomen:

Uitgangspunten voor coaching

Als coach schep ik voorwaarden en werk ik op basis van wederzijds commitment. Doel van de coaching is dat jij als gecoachte het beste uit jezelf haalt en jouw zelflerend, zelfsturend en zelfoplossend vermogen zich verhoogt met als effect betere resultaten. De nadruk ligt dus primair op het zelf leren, zelf sturen en zelf oplossen en niet op inhoudelijke resultaten. Je verhoogde zelfsturing zal op de lange termijn ten goede dienen te komen aan de inhoudelijke resultaten in je werk of in je leven. Het is jouw verantwoordelijkheid om hier zorg voor te dragen en om daar waar zinvol de gewenste resultaten tussentijds bij te stellen.

Coaching kan gaan over specifieke persoonlijke projecten, zakelijke successen of algemene omstandigheden in jouw leven of jouw werk. Coaching is geen advisering, therapie of counseling.

Teamvergaderingen

Werkwijze

In de coachingsgesprekken zullen jouw actuele werk- of levenservaringen (casus) centraal staan. We zullen deze uitdiepen en vervolgens bezien welke andere opvattingen, keuzes en gedragingen ervoor kunnen zorgen dat je effectiever en plezieriger met situaties kunt omgaan.

Op basis van reflectie op jouw handelen zul je doelbewust en wellicht vanuit nieuwe invalshoeken, actief aan de slag gaan met het geleerde in de situaties die zich voordoen in je leven of je werk. Naast de casus zullen we jouw wijze van reageren tijdens de coachingsbijeenkomsten als leermateriaal gebruiken. Waar zinvol zullen we aanvullende theorie gebruiken in de vorm van modellen, literatuur en hand-outs.

Wederzijdse verantwoordelijkheden

Als coach ben ik mede verantwoordelijk voor het creƫren van een bevorderend en veilig leerklimaat. Jij bent en blijft verantwoordelijk voor het behalen van de gewenste resultaten. Daar waar je dit nalaat of dit steeds vanuit niet effectieve oude opvattingen en gedragingen doet, zal ik je hiermee confronteren. Daar waar je mijn houding, werkwijze of interventies niet als bevorderend ervaart, zal jij dat aangeven.

Als Associate Coach ben ik aangesloten bij de Nederlandse Orde voor Beroepscoaches en hou ik me aan de Ethische Gedragscode voor beroepscoaches en het daaraan verbonden klachtenregelement.

Vertrouwelijkheid

Ik als coach, beloof je dat alle informatie die je mij toevertrouwt strikt vertrouwelijk behandeld wordt.

Ik wil een intakegesprek

Top