Home / Ontwikkelproces

Ontwikkelproces

Ontwikkelen van een nieuwe training op maat

De ontwikkeling van een training op maat start bij een grondig intake gesprek. In die intake bespreek ik met u:

  • de trainingsnoodzaak en de leerbehoefte van de deelnemers
  • de gewenste leerdoelen
  • de beginsituatie van de deelnemers
  • de leerinhoud

Het is vaak wenselijk om deze punten ook te bespreken met de toekomstige deelnemers. Dit kunt u zelf doen of ik kan dit voor u doen. Het kan dan gaan om deelname aan een teamvergadering of aan een gesprek met een delegatie van het team.

Op basis van de informatie uit de intake, ontwerp ik de training. Dit ontwerp leg ik u voor ter commentaar. De training wordt pas definitief als u en uw medewerkers het eens zijn met de inhoud en de werkwijze.

Teamdagen

Uitvoering

De training vindt plaats bij u op de werklocatie of op een locatie die u huurt voor de training. Dit heeft als voordeel dat niemand ver hoeft te reizen om naar de training te komen. Dit scheelt tijd en geld.

Evaluatie

Aan het eind van de training vindt er een evaluatie plaats. Aan de hand van de evaluatie kunt u bekijken of de deelnemers tevreden zijn over de training en waar nog behoefte aan is. Ook kunt u zien of ik als trainer goed gewaardeerd bent of niet.

Interesse in training op maat

Top